TOMASZ
SZUMIŃSKI

Artysta rzeŸbiarz
Œpiewak operowy


   Urodzony w 1956 r. w Gdańsku, jest absolwentem warszawskiej ASP na wydziale rzeŸby w pracowniach profesorów S. Kulona i G. Zemły. Dyplom uzyskał w 1982 roku. Równolegle studiował œpiew w Akademii Muzycznej w Warszawie. Był solistš Teatru Bolszoj w Moskwie. Eksperymentuje starajšc się zintegrować różne dziedziny sztuki, takie jak: rzeŸba, malarstwo, rysunek, tkanina artystyczna, muzyka i œpiew. Muzyka przenika jego prace plastyczne, œpiew odbiera jako rzeŸbiarskie abstrakcje...
(fragment wstępu do katalogu z wystawy w galerii „Regnerówka” w 1997 r.)

Życiorys artystyczny
1971-76   Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie
1976-82   Studia z dyplomem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - wydział RzeŸby (u prof. Stanisława Kulona i Gustawa Zemły)
1981-83   Studia na Akademii Muzycznej w Warszawie - wydział Wokalny (u prof. J. Artysza i K. Szczepańskiej)
1981-85   Nauka œpiewu u prof. Marii Fołtyn i prof. Romana Węgrzyna
1987-88   Konsultacje wokalne u prof. Rusko Ruskowa w Bułgarii


Wybrane wystawy indywidualne
1984   Gobeliny - Instytut Kultury Polskiej Sztokholm
1986   Ceramika - Galeria Grażyny Hase Rynia k. Warszawy
1987   "Fantomy" ceramiczno-drewniane, malarstwo, rzeŸba - Dom Sztuki na Ursynowie Warszawa
1991   RzeŸba, tkanina artystyczna - Galeria Grażyny Hase Warszawa
1996   Malarstwo - Galeria "Brama" Warszawa
1997   Tkanina artystyczna, rzeŸba, ceramika - Galeria "Regnerówka" Piaseczno k. Warszawy
1997   RzeŸba, tkanina artystyczna - Galeria Art-T Warszawa
1999   RzeŸba, tkanina artystyczna - Galeria RzeŸby SBWA Warszawa
1999   Malarstwo, rysunek, tkanina - Galeria Wodozbiór, Łazienki Królewskie Warszawa
2001   RzeŸby, gobeliny - Galeria EL Elblšg
2006   Rysunek,malarstwo komputerowe,rzeŸby,gobeliny - Galeria "Do trzech razy...Sztuka" Warszawa i Galeria autorska "Regnerówka" Piaseczno


Wystawy zbiorowe
1991   Eroryzm w sztuce, Galeria ZAR, Warszawa
1999   V salon rzeŸby, Galeria ZAR, Warszawa
2000   Sztuka włókna 2000,
Dom Artysty Plastyka Warszawa
Centralne Muzeum Włókiennictwa ŁódŸ
Centrum Sztuki - Galeria EL Elblšg
2004   Trzy razy barok, Galeria Steel Forest Konstancin-Jeziorna
Trzy razy barok, Galeria Steel Forest Art City (Blues City)
2009   Noc Muzeów, Galeria van Golik Warszawa


1983   Laureat Konkursu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju
1983-86   Koncerty estradowe przy Filharmonii Narodowej, koncerty wokalne, współpraca z Operš w Bytomiu
1987-88   Recitale i koncerty wokalne w Sofii i Smolian, Bułgaria
1989   Współpraca z Państwowš Operetkš w Warszawie
1990-92   Solista Teatru Bolszoj w Moskwie
1992-95   TV Polska - nagrania arii operowych i kolęd, liczne koncerty i recitale wokalne w Polsce i za granicš m in: w Bułgarii, Rosji, Szwecji, Niemczech, We Włoszech, Francji, w Wielkiej Brytanii, oraz udział w festiwalach wokalnych w Polsce i Niemczech
1997-2000   Recitale wokalne w "Regnerówce" - m in. dla Parlamentarzystów U.E. Piaseczno k. Warszawy
2000 do dziœ   Praca nad cyklami "Drzewa"